ÜLDSÄTTED

1.1.Käesolevad e-poe üld– ja tellimistingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad kõigi isikute ning OÜ Birdie Production, registrikood 14150631, Tõnismägi 2, Tallinn, Headshot.ee ostukeskkonna Headshot.ee e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivatele õigussuhetele.

1.2.Tingimustega tutvumine on Teile kohustuslik.

1.3.Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning rde.ee e-poe Tingimustes kokkulepitust.

1.4.OÜ Birdie Production on õigustatud headshot.ee e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides Tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje Headshot.ee. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel Headshot.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja OÜ Birdie Production vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.5 Iga fotograafi portfoolio näitab tema meistrilikkuse taset, seega ma jätan õiguse kasutada paremad pildid oma portfoolios, osaleda näitustel ja võistlustel, kuna see on minu elukutselise tegevuse lahutamatu osa. Täiesti konfidentsiaalne pildistamine on võimalik kokkuleppel (+ 50%  hinnast)

HINNAD

2.1.Kõik Headshot.ee. e-poes olevad hinnad on eurodes ja ei sisalda käibemaksu.

2.2. Headshot.ee.e-poe hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule.

2.3. OÜ Birdie Production on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Teie poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub OÜ Birdie Production tarnima Teile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

OSTU SOORITAMINE JA TELLIMUSE VORMISTAMINE

3.1.Headshot.ee e-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilisele kui juriidilistele isikutele.

3.2.Sobiva toote välja valimisel täitke tellimuse vorm ning sisestage sinna nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks).

3.3.Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta. Samuti võite muuta toote tellitavat kogust. Tehtud muudatuse kinnitamiseks klikkige nupule „Uuenda ostukorvi“. Tellimuse vormistamise jätkamiseks klikkige lingile „Edasi”. Teid suunatakse tellija andmete leheküljele.

3.4.Tellija andmete lehel sisestage nõutavad andmed ning klikkige nupule „Jätka ostmist”. Teid suunatakse tellimuse kinnituse ja makseviisi valiku leheküljele.

3.5.Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

3.6.Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) alates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest OÜ Birdie Production arvelduskontole.

TOODETE EEST TASUMINE

4.1.Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis.

4.2.Toodete eest on võimalik tasuda:

4.2.1.Internetipanga lingi kaudu (Swedbank; SEB; Nordea; DNB; Danske Bank; LHV).

4.2.2.arvega – kikkides tellimuse kinnituse leheküljel „maksa arvega“ järel saadetakse teile e-mailile tellimuse kinnitus. Arve tasumise kinnitus saadetakse Teile e-mailiga peale ostusumma tasumist.

4.4.Tellimus tühistatakse juhul, kui ostusumma ei ole 10 päeva jooksul OÜ Birdie Production arveldusarvele laekunud.

TOODETE KOHALETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE

5.1. Headshot.ee e-poe kaupu on pärast Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.4 võimalik kätte saada kolmel moel: 5.1.1.Kullerfirma toimetab kauba Teieni tellimusel märgitud aadressil;

5.1.2.Kaup saadetakse Teieni tellimusel märgitud postipaki automaati;

5.1.3.Kaubale on võimalik tulla järgi  kontorisse aadressil OÜ Birdie Production, registrikood 14150631, Tõnismägi 2, Tallinn,  

5.2.Kättetoimetamise viisidest kullerfirma valimisel toimetatakse tooted Teieni peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.4. Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni teel eelnevalt kokku lepitud ajal.

5.3.Tooted koos eestikeelse kasutusinfo ja muude toodete juurde kuuluvate dokumentidega toimetab kullerfirma kohale tootekaardil ja tellimuse kinnitusel näidatud tarne tähtaja jooksul.

5.5.Kui Teie poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma Teiega eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aega.

5.6.Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.

5.7.Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. OÜ Birdie Production ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.8.Tooted antakse kulleri poolt Teile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Teil toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile info@birdie.ee või OÜ Birdie Production kontakttelefonile +372 58046389. Kullerfirma poolt vigastatud pakendiga toode asendatakse.

5.9.Tarnetingimused kehtivad vaid Eesti Vabariigi territooriumil.

TELLIMISE TÜHISTAMINE JA TOOTE TAGASTAMINE

6.1.Teil on õigus peale toodete eest tasumist ja enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates Headshot.ee e-poe elektronposti aadressile info@birdie.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbri ning oma panga arvelduskonto numbriga või helistades OÜ Birdie Production kontakttelefonil +372 58046389

6.2.Peale toodete kättesaamist on Teil 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on Teil võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada või vahetada välja mõne muu toote vastu, saates Headshot.ee e-poele vastavasisulise teate. Toote tagastamise soovist saab teatada, kasutades vastavat vormi. Toode on võimalik tagastada posti teel OÜ Birdie Production, registrikood 14150631, Tõnismägi 2, Tallinn,  või tuua ise OÜ Birdie Production kontorisse, asukohaga Tõnismägi 2, Tallinn.

6.3.Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama tootepakendit ja kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – sertifikaatid). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (st. kõik tooted). Toote tagastuse puhul tagastatakse kliendile tellimuse ostusumma (kaasaarvatud kättetoimetamise kulud).  Headshot.ee veebipoest ostetud kauba tagastamisega kaasnevad lisakulud kannab tarbija.

6.4.Tellimuse tühistamisel punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa. Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Teie arveldusarvele, kust toimus selle laekumine OÜ Birdie Production, hiljemalt 14 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest meieni, eeldusel, et olete sama tähtaja jooksul ehk 14 päeva jooksul kauba tagastanud, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.3. sätestatud juhtudel.

6.6.Ostetud kaupa ei saa tagastada kui tellitud toode on valmistatud eritellimusel ning arvestades tellija isiklikke vajadusi või tellija poolt esitatud tingimuste kohaselt.

6.7 Virtuaalse kauba (salvestised allalaadimise lingiga) tellimisest ei saa taganeda ja raha ei tagastata, kui kliendile on salvestise link tema antud kontaktaadressile saadetud.

GARANTII JA NÕUETELE MITTEVASTAVATE TOODETE TAGASTAMINE

7.1.Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul alates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

8.1.Headshot.ee e-poe kasutamisel ning toodete soetamisel (lepingu sõlmimisel) annate Te selge ja teadliku nõusoleku OÜ Birdie Production Teie isikuandmete töötlemiseks.

8.2.OÜ Birdie Production teatavaks saanud isikuandmed kantakse vastavasse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks.

8.3.Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine Headshot.ee e-poes tellimuse registreerimisel.

8.4.Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Teie tellimuse kohta – isikukood, perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress, sünniaasta, sugu, tarnimise viis, kasutatud makseviis, Tingimustega nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.

8.5.Kõiki Headshot.ee  e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka Headshot.ee  puudub neile juurdepääs.

8.6.Isikuandmeid töötleb OÜ Birdie Production, registrikood 14150631, Tõnismägi 2, Tallinn.

8.7.Tellija isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks tellijale edastatakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.

8.8.Käesolevaga kinnitab OÜ Birdie Production, et isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

8.9.OÜ Birdie Production kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

8.10.OÜ Birdie Production jätab endale õiguse edastada tellijaid puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub tellija või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

8.11.Teil on alati õigus kontrollida Teid ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.

8.12.Tellimuse vormistamisega annate ühtlasi OÜ Birdie Production nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

9.1.OÜ Birdie Production vastutab Teie ees ja Teie vastutate OÜ Birdie Production ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9.2.OÜ Birdie Production ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida OÜ Birdie Production ei saanud mõjutada ning mille saabumist OÜ Birdie Production ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

MUUD TINGIMUSED

10.1.Tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10.2.Teie ja OÜ Birdie Production vahel seoses Headshot.ee e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseameti kaudu tarbijakaebuste komisjoni või Harju Maakohtusse. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

1.3.OÜ Birdie Production jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis  Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele).

VÄLISTAVAD TINGIMUSED

11.4.Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib rde.ee e-poe toote infos esineda ebatäpsusi. Antud juhtudel ei võta Headshot.ee e-pood vastutust toote andmete õigsuses. Soovitame siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust meie klienditeeninduse telefonil +372 58046389